Showing 1–12 of 18 results

Bệnh đau xương khớp

PQA VAI GÁY- viên nàng GMP-WHO

246.000 
987.000 
250.000 
198.000 

Bệnh đau xương khớp

PQA XƯƠNG KHỚP – GMP

234.000 

Bệnh phổi tắc nghẽn, COPD

PQA KIỆN TỲ ÍCH KHÍ

250.000 

Bệnh đau xương khớp

PQA VAI GÁY

162.000 

Bệnh đau xương khớp

PQA HY THIÊM – GMP

123.000 

Bệnh đau xương khớp

PQA XƯƠNG KHỚP – GMP

150.000 

Bệnh đau xương khớp

PQA DƯỠNG CỐT – GMP

289.000 

Bệnh đau xương khớp

PQA THIÊN NIÊN KIỆN

180.000 
0934.378.226