Showing 1–12 of 17 results

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

Thuốc PQA Viêm Amidan dạng ống

220.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

Thuốc PQA Viêm Amidan dạng siro

275.000 
650.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA MÁT GAN – DẠNG ỐNG

245.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA KÊ HUYẾT ĐẰNG – RUN CHÂN TAY

389.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA PHẾ QUẢN NGƯỜI LỚN

450.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA TRÚC DIỆP – MẨN NGỨA, DỊ ỨNG

251.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA BỔ THẬN THUỶ – GMP

267.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA TAM HOÀNG GIẢI ĐỘC – GMP

100.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA KIM NGÂN PHONG – GMP

123.000 
0934.378.226