Showing all 12 results

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

Nhuận Tràng dạng ống

212.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA BỔ THẬN THUỶ – GMP

267.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA TAM HOÀNG GIẢI ĐỘC – GMP

100.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA KIM NGÂN PHONG – GMP

123.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA MÁT GAN – GMP

245.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA ÔN DƯƠNG HÀNH TUỶ

265.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA TAM HOÀNG THANH NHIỆT

176.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA BỒI BỔ MỆNH MÔN THUỶ

163.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA BÁT TIÊN TRƯỜNG THỌ

164.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA THANH NHIỆT GIẢI ĐỘC

255.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

CAO LỎNG MÁT GAN PQA

100.000 
0934.378.226