Showing 1–12 of 23 results

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA ĐẠI TRÀNG

210.000 

Bệnh Táo Bón

PQA NHUẬN TRÀNG SIRO

100.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA NHUẬN TRÀNG – DẠNG ỐNG

212.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

Nhuận Tràng dạng ống

212.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA ÔN THẬN – GMP

189.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA ÔN DƯƠNG HÀNH TUỶ

265.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA TRẠCH TẢ

174.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

THĂNG DƯƠNG KHÍ PQA

175.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA THANH CAN MỘC

186.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA DẠ DÀY ( Dạng ống )

250.000 
0934.378.226