Showing 1–12 of 27 results

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA BỒI BỔ MỆNH MÔN THUỶ – GMP

193.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA Hoàng Liên GMP-Rối Loạn Tiêu Hoá

226.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA ĐẠI TRÀNG

210.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA ĐẠI TRÀNG

210.000 

Bệnh Táo Bón

PQA NHUẬN TRÀNG SIRO

100.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA NHUẬN TRÀNG – DẠNG ỐNG

212.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

Nhuận Tràng dạng ống

212.000 
189.000 

Bệnh táo bón, viêm đại tràng, trĩ

PQA ÔN DƯƠNG HÀNH TUỶ

265.000 
0934.378.226