Showing 1–12 of 16 results

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA MÁT GAN – DẠNG ỐNG

245.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA SINH ĐỊA HOÀNG – Chảy máu cam

222.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA KIM NGÂN PHONG- Dạng Cốm

255.000 

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA TAM HOÀNG THANH NHIỆT

176.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA TRẮC BÁCH DIỆP – chảy máu cam

134.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA BỒI BỔ MỆNH MÔN THUỶ

163.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA HOÀNG NGÂN KIỀU

195.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA KIM NGÂN HOA – GMP

190.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA CỐM CHỈ HUYẾT

183.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA Bổ Thận Thuỷ

Bệnh phổi tắc nghẽn, COPD

PQA BÁT TIÊN TRƯỜNG THỌ

164.000 
0934.378.226