Showing 1–12 of 16 results

Giảm giá!

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA MÁT GAN – DẠNG ỐNG

245.000  241.000 
Giảm giá!

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA SINH ĐỊA HOÀNG – Chảy máu cam

222.000  218.000 
Giảm giá!

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA KIM NGÂN PHONG- Dạng Cốm

255.000  250.000 
Giảm giá!
153.000  150.000 
Giảm giá!

Sản phẩm mẩn ngứa dị ứng

PQA TAM HOÀNG THANH NHIỆT

176.000  173.000 
Giảm giá!

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA TRẮC BÁCH DIỆP – chảy máu cam

134.000  132.000 
Giảm giá!

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA BỒI BỔ MỆNH MÔN THUỶ

163.000  160.000 
Giảm giá!

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA HOÀNG NGÂN KIỀU

195.000  191.000 
Giảm giá!

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA KIM NGÂN HOA – GMP

190.000  187.000 
Giảm giá!

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA CỐM CHỈ HUYẾT

183.000  180.000 

Bệnh chảy máu cam,nóng trong người

PQA Bổ Thận Thuỷ

Giảm giá!

Bệnh phổi tắc nghẽn, COPD

PQA BÁT TIÊN TRƯỜNG THỌ

164.000  161.000 
0934.378.226