PQA CHỈ HUYẾT – DÀNH CHO NGƯỜI CHẢY MÁU CAM

293.000 

Sản phẩm chuyên biệt dành cho người bị chảy máu cam

Giúp: thanh nhiệt, lương huyết, chỉ huyết 

 Đối Tượng Dùng:

Đổ máu cam, chảy máu chân răng, đi ngoài ra máu, ho ra máu, miệng lưỡi phồng rộp chảy máu.

Yêu cầu gọi lại tư vấn