PQA SINH KHÍ – Bổ tỳ vị, Ích khí thăng dương

Công dụng của PQA Sinh khí

Bổ tỳ, ích khí thăng dương.

Chỉ định:

Tỳ vị hư, ăn kém, suy nhược, tự ra mồ hôi hoặc thấy phát sốt.

Sốt cơ năng kéo dài, người ốm lâu ngày, người mệt mỏi chân tay vô lực, hơi thở ngắn, hổn hển, hết hơi.

Yêu cầu gọi lại tư vấn