PQA Dạ Giao Đằng dùng cho Người bị huyết áp cao

182.000 

Công Dụng:

Hỗ trợ giảm triệu chứng hoa mắt, chóng mặt do huyết áp cao.

Đối Tượng Dùng:

Người bị huyết áp cao có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt

Yêu cầu gọi lại tư vấn