Cốm PQA DÙNG CHO NGƯỜI BỊ HEN SUYỄN

295.000 

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ

Giúp thông phế, bình suyễn, thông thoáng đường thở cho người hen suyễn

Dành cho người bị tiểu đường, huyết áp cao

Dạng cốm 25 gói

Yêu cầu gọi lại tư vấn