Chủ TK : Vũ Thị Lan 

STK : 0831000022577

Ngân Hàng VietComBank Nam Định