– Tài khoản VNĐ

Tên TK: Công ty cổ phần dược phẩm PQA

Số TK: 3202201002881

Ngân hàng: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Chi nhánh: Chi nhánh Thành Nam- Nam Định

Địa chỉ: Số 5  Phan Bội Châu- Phường Trần Đăng Ninh- Thành phố Nam Định

– Tài khoản USD

Tên TK: Công ty cổ phần dược phẩm PQA

Số TK: 3202201003905

Ngân hàng: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Chi nhánh: Chi nhánh Thành Nam- Nam Định

Địa chỉ: Số 5  Phan Bội Châu- Phường Trần Đăng Ninh- Thành phố Nam Định