Dùng cho trẻ em hay ăn chóng lớn 
Dùng cho người già ăn uống dễ tiêu hoá