Công Dụng : 
Thanh Phế 
Mát Họng 
Tiêu Viêm 
Long Đờm 

Trừ Ho