Lễ khởi công xây dựng nhà máy Đông Dược của công ty cổ phần Dược phẩm PQA đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP- WH0 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 05.03.2017