Hội nghị trình Dược Viên toàn quốc của công ty cổ phần Dược phẩm PQA đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 16.02.2017 tại khách sạn Sơn Nam thành phố Nam Định