Ngày 25/02/2016 Công ty cổ phần dược phẩm PQA đã tổ chức hội nghị trình dược viên năm 2016

IMG_4678 IMG_4815 IMG_4678(1)