Hiến máu nhân đạo, một nghĩa cử cao đẹp

Ngày 19/3/2017 lãnh đạo nhân viên công ty cổ phần dược phẩm PQA với nghĩa cử cao đẹp tình người, đã tình nguyện hiến máu nhân đạo.

Dưới đây là một số hình ảnh hiến máu của công ty