*Lưu ý: Kết quả điều trị phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người