Hotline tư vấn: – 0934.378.226 Dược Sĩ Mai Lan

Bác Nguyễn Đại Sỹ ở Lý Nhân, Hà Nam bị hen phế quản  10 năm dùng sản phẩm Siro PQA Dành Cho Người Lớn Hen, bác đã khỏi bệnh